Solaga´s engagemang i coronatider

Solaga har alltid varit känt för sitt fullkomna rykte när det gäller hög standard för hygien och renlighet i våra semesterbostäder. Under verksamhetens 12 år har våra gäster berömt oss gång på gång för fastigheternas renlighet och obefläckad tillstånd.

Med hänsyn till COVID-19-utbrottet har vi genomfört extra insatser för att säkerställa säkerheten för både våra gäster och personal.

Effektiv och noggrann städning av alla fastigheter under dessa ovanliga omständigheter kräver professionell kunskap, lämpliga resurser och att hålla en hög hygienstandard. Här nedan hittar du de viktigaste åtgärderna som vi har lagt till vår redan grundliga städnings process för att genomföra en ytterst noggrann städning, rengöring and sanering av alla semesterbostäder.

Dans cette section, vous trouverez une liste des protocoles les plus importants que nous avons mis en place pour votre sécurité et votre tranquillité durant votre séjour.

Information om Covid-19

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) är namnet som ges till nya viruset som har sitt ursprung från Kina. COVID-19 är det officiella namnet på sjukdom associerad med viruset.

Även om djur tros vara den ursprungliga smittkällan, sprids nu viruset genom nära kontakt mellan människor. Det finns inte tillräckligt information för närvarande för att avgöra hur enkelt detta virus sprids mellan människor, men det är ett faktum att viruset överförs huvudsakligen genom droppsmitta, hostningar och nysningar, eller nära kontakt mellan människor (vanligtvis mindre än en meter). Smittämnen kan inhaleras eller falla på ytor som andra kan komma i kontakt med, som sedan kan smittas när de rör vid näsan, mun eller ögon.

Nya studier visar att COVID-19-viruset kan överleva upp till tre dagar på metall och plast ytor, och upp till 24 timmar på kartong. Efter den tidsramen börjar viruset försvagas. Oavsett yta så minskas antalet livskraftiga viruspartiklar med tiden, och är då kanske inte närvarande i tillräckliga mängder för att orsaka infektion. Inkubationsperioden för COVID-19 (dvs tiden mellan exponering för viruset och då symtom påbörjar) beräknas för närvarande att vara mellan en och 14 dagar.

Mot bakgrund av dessa vetenskapliga resultat har vi på Solaga beslutat att implementera en "säker tidsram" mellan gäster, det vill säga att vi väntar minst 24 timmar från utcheckningen av gäster tills incheckning av nya gäster.

Denna extra åtgärd, som läggs till en redan grundlig städnings och saneringsprocess, kommer att minska risken för eventuell smitta mellan gäster.

Städning, skötsel och underhåll av fastigheter

Alla våra lägenheter rengörs och desinficeras noggrant före och efter varje gäst och avspärras under 24 timmars som en "säker tidsram".

Mot bakgrund av COVID-19-utbrottet har följande åtgärder lagts till:

Städning och frekvens

Städfrekvensen för varje fastiget har ökats för att säkerställa renhet och hygien för att minska risken för smittspridning. Extra "lätt" städning är också tillgängligt på begäran under din vistelse.

”High-touch” områden

Extra uppmärksamhet ägnas åt områden med ”hög beröring” (oftast vidrörda), t.ex.
ingångar, dörrhandtag, hissknappar, lampknappar, dörrhandtag, fjärrkontroller, termostater, badrumsytor, säng och sängkläder, garderobsvaror (strykjärn, hängare etc.) vattenkokare etc.

God handhygien

Rätt handhygien är avgörande för att minska smittspridning av coronaviruset.
Informativa skyltar har publicerats överallt som en påminnelse för både gäster och personal.
Automatisk dispenser för handdesinfektion finns i alla fastigheter.

PPE

Alla våra städ- och underhållspersonal använder lämplig skyddsutrustning (PPE), inklusive munskydd, engångshandskar och vid behov skyddsglasögon med stänkskydd, när de kommer in i en fastighet, även efter 24-timmars väntetid.

Sängkläder

Sängkläder tas bort med handskar enligt säkerhetsriktlinjerna och placeras i upplösningsbara tvättväskor. Handdesinfektion och engångshandskar används för varje lakan byte. Alla kuddar och madrasser har skydd på sig, och ändras regelbundet. Filtar och täcken tvättas efter var användning.

Tvättservice

Alla sängkläder kemtvättas vid rätt temperatur och med professionella metoder för rätt utförd sanering.

Mjuka ytor och möbelklädsel

Hittills finns det begränsad information om hur länge COVID-19-viruset kan leva på tyg eller andra mjuka ytor. Möbelklädsel rengörs/kemtvättas dock vid höga temperaturer som ett extra skydd.

Sopor

Vår städ personal har professionell kunskap om protokoll för sanering av papperskorgar och bytte av soppåsar.

Underhåll

Företagets policy är att endast skicka vårt underhållsteam, eller tekniker, om ett aktuellt problem måste hanteras omedelbart medans gästerna fortfarande är närvarande. Icke-väsentliga besök kommer att begränsas med respekt för social distans.

Mindre är mer

Vi har medvetet gjort en ansträngning för att ta bort alla onödiga föremål för att underlätta en noggrann städning av alla bostäder.

Desinfektion och sanering

Semesterlägenheter är inte mer mottagliga för smittspridning av ett virus jämfört med någon annan plats. Faktum är att det är mycket säkrare att bo i en privatägd lägenhet än på ett hotell där det finns en hög grad av samspel mellan gäster och personal. Dock, för allas säkerhet, är vi fullt engagerade genom att ägna extra uppmärksamhet åt både städning och desinficerings-/sanitetsåtgärder.

Städning och rengöring är att ta bort bakterier och smuts från ytorna. Det dödar inte bakterier, men genom att ta bort dem sänker det antalet och risken för spridning av infektioner.

Desinfektion och sanering är ett separat steg som kommer efter rengöring. Vi använder förbättrad teknik för att motverka spridning av viruset som elektrostatiska ozonsprutor och specifika rengöringsmedel och produkter.

Rengöringsprodukter och protokoll

Alla produkter vi använder för att rengöra och sanera våra lägenheter och kontor rekommenderas och godkännas av det spanska hälsoministeriet. Bortsett från de vanliga produkterna (huvudsakligen rengöringsmedel vilket har visat sig vara de mest effektiva) använder vi också andra olika produkter som erkänns vara mycket effektiva mot COVID-19-viruset.

Rengöringsmedel och handdesinfektionsmedel tillhandahålls kostnadsfritt i varje fastighet.

Professionell kunskap

Varje dag lär vi oss lite mer om COVID-19-viruset.

Därför övervakar vi ständigt det spanska hälsoministeriet (”Sanidad”), den andalusiska regeringen och Världshälsoorganisationens (WHO) senaste uttalande om coronaviruset. Vi har också ständig kontakt med branschspecialister för att se till att vi är i framkant i kampen mot eventuell spridning av viruset.

All vår personal (administrativ, städning och underhåll) har genomgått och fortsätter att få professionell kunskap och utbildning specifikt inriktad på att bekämpa spridningen av COVID-19, samtidigt som de får ständiga uppdateringar av nya protokoll. Dessutom håller vi våra gäster ständigt informerade med nya uppdateringar genom vår blogg.

Städning, hygienprotokoll, checklistor, och inspektionsscheman har stärkts kraftigt, och granskas regelbundet för att säkerställa att vår personal hålls uppdaterad hela tiden.

In- och utcheckning

COVID-19 sprids genom nära kontakt mellan människor. Även om det är nästan oundvikligt att undvika mänsklig kontakt under en semester, kommer vi att se till att dessa personliga kontakter hålls till ett minimum.
Vi erbjuder kontaktlös in- och utcheckningar för att respektera social distansering. Med hänsyn till COVID-19 är det säkrast att undvika fysisk kontakt när man hälsar, istället kan man hälsa genom att vinka, en nick eller med att buga.

In- och utcheckningar utförs av vår utbildade team som bär skyddsutrustning (munskydd och handskar).
Ingen fysisk kontakt behövs under processen. För extra sinnesro kan du välja en kontaktlös in- och utcheckning. Vi använder oss av den nyaste tekniken för att underteckna alla nödvändiga dokument såsom hyresavtal och för att fylla i polisens lokala registreringsformulär.

Extra hjälp

Med tanke av de senaste händelserna om coronaviruset förstår vi att det kan vara en stressig upplevelse att planera en resa utomlands. Vi på Solaga strävar efter att göra din semesterupplevelse så smidig som möjligt.

All vår personal är utbildade om COVID-19 för att säkert kunna utföra sina uppdrag och hindra eventuell spridning av viruset.

Vår personal står alltid till hands för att svara på våra gästers frågar om företagets policy när det gäller de förebyggande åtgärder, eller andra tjänster som gäster kan behöva (apotekstjänster tillgängliga i området, medicinsk vård), samt ge grundläggande hygienrekommendationer. Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder, inklusive fysisk distans.

Gästerna kommer att informeras vid incheckningen av de speciella protokoll som vi har på plats.
Om det misstänks att en gäst har smittats av viruset eller visar symtom, kommer vi att informera gästen om de grundläggande stegen att följa och flytta de andra gästerna till ett alternativt boende. Dessutom åtas ytterligare städnings- och desinfektionsprotokol vid behov.

I det osannolika fallet att en gäst behöver medicinsk eller administrativ hjälp (kontakt med lokal ambassad, konsulat, flygbolag, översättningar etc.) kommer det att tillhandahållas kostnadsfritt för att göra din vistelse så stressfri som möjligt.

Avbokningsregler

Våra avbokningsregler har granskats för att ge dig mer flexibilitet och för att möjliggöra ändringar i sista minuten. För mer information, vänligen se våra allmänna villkor.

För mer uppdaterad information om den nuvarande situationen för COVID-19 i Malaga, se vår blogg